Heliant

25.11.2019.

Dom zdravlja Vračar: Heliant prilagodio Moneo našim potrebama

Pojednostavljeno pisanje izveštaja, veću efikasnost i prilagođavanje programa potrebama njihove zdravstvene ustanove, Stana Alorić, šefica računovodstva Doma zdravlja Vračar, ističe kao najveće kvalitete Heliantovog poslovnog programa Moneo.

Dom zdravlja Vračar u Beogradu koristi Heliantov zdravstveni informacioni sistem Health već nekoliko godina, da bi u maju ove godine uveo i Heliant Moneo. O iskustvima sa ovim poslovnim informacionim sistemom za heliant.rs govori Stana Alorić, šefica računovodstva DZ Vračar.

 

Program prema našim potrebama

Heliant Moneo pokriva sve naše potrebe u vezi sa finansijama, obračun plata, kadrovsku evidenciju, kao i našu saradnju sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i ja sam prezadovoljna.

Prilagođavanje na Moneo je išlo glatko. Mi znamo šta nam treba, imamo ekipu ljudi koji odlično znaju svoj posao, tako da je program napravljen prema našim potrebama i uz uputstva naših finansijskih stručnjaka. I dan-danas programeri Helianta dorađuju taj program u skladu sa našim potrebama, kojima uvek izlaze u susret“, kaže gospođa Alorić.

 

Lakše izveštavanje i unutar DZ i prema RFZO

„Mi svakodnevno izveštavamo RFZO o potrošnji lekova, recimo, ili o drugim obavezama i uslugama. Tu ima mnoštvo podataka – samo više od 500 vrsta lekova uzimamo preko RFZO – ali sve to izveštavanje o tome koliko smo kupili, koliko potrošili, koliko je ostalo na zalihama… – uz pomoć Monea je mnogo lakše.

Podatke koje unesemo u Moneo, možemo da koristimo za sva izveštavanja, i unutar naše kuće, prema direktoru i drugim odgovornim ljudima, kao i prema RFZO. To skraćuje put i dosta pomaže pošto više nema onog prekucavanja i prepisivanja kao ranije“.

 

Treba samo dobro uneti podatke

„Najvažnije je da se sve dobro uradi na početku, da se pravilno unese, da se napravi dobra baza podataka. Ako podatke tačno unesete, izveštaji će vam biti dobri. Samim tim što ne morate na više mesta da radite jedan te isti posao, greške su smanjene na minimum, a efikasnost cele finansijske službe je povećana“, kaže Stana Alorić, šefica računovodstva Doma zdravlja Vračar.