Heliant

29.10.2019.

Radulović mladim onkolozima govorio o trendovima u digitalizaciji zdravstva

 

Četvrta međunarodna konferencija mediteranskih zemalja „Arome Montengro“ o onkologiji, dijagnostici i tretiranju kancera, kao i dostupnosti lekova, održana je nedavno u hotelu Falkenštajner u Bečićima, na crnogorskom primorju.

 

Okupila je 170 lekara i drugih stručnjaka iz 17 zemalja, sa oko 65 predavača.

Kao edukacija za mlade onkologe, pred početak konferencije, tradicionalno je održan Knowledge Hub gde je među predavačima bio i Vukašin Radulović iz Helianta, koji je, zajedno sa Tomijem Kovačevićem iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, održao predavanje „Electronic health records (EHR) as a foundation for value-based healthcare“.

Radulović je mlade onkologe upoznao sa tim zašto je informatizacija zdravstvenog sistema nužna te zašto nove tehnologije treba prihvatiti. Istakao je da, u skladu sa tim, lekari treba da naprave izvesne promene u svom načinu rada.

Te promene će imati višestruke korisne efekte, koji možda na prvi pogled nisu jasni, ali će to postati čim vide svu „moć“ prikupljenih podataka, kada uz njihovu pomoć dobiju celokupnu sliku o stanju pacijenta i, samim tim, bolje odrede terapiju.

On je govorio i o novim trendovima u digitalizaciji, kao što su registri bolesti. Oni sadrže sve podatke o pacijentima sa određenom vrstom bolesti u određenoj bolnici. Ti podaci dolaze direktno od pacijenata i rezultat su njihovog svakodnevnog beleženja toka bolesti.

Mladi onkolozi su saznali na koji način informacioni sistemi u zdravstvu danas prikupljaju podatke o procesu lečenja pacijenata, te kako da se iz gomile takvih podataka izvuku kvalitetni zaključi koji mogu njihov rad da učine efikasnijim.

Ti kvalitetni podaci mogu pomoći da se poboljša znanje o stanju pacijenta, unaprede terapije i vode ka personalizovanju zdravstvene zaštite.

Heliant je kompanija koja je prva u Srbiji videla informacione sisteme u zdravstvu ne samo kao puko unošenje podataka i pomoć prilikom fakturisanja usluga, već i kao sredstvo za prikupljanje struktuiranih podataka na osnovu kojih se mogu izvlačiti kvalitetni zaključci.