Heliant

28.12.2018.

Uspešna 2018: Softvere Helianta danas koristi 221 zdravstvena ustanova

 

Partneri Helianta su 164 državne i 57 privatnih bolnica, domova zdravlja, apoteka, laboratorija i drugih ustanova koje brinu o zdravlju stanovnika Srbije. Ove godine smo sklopili 36 novih ugovora – pojedini stari partneri su proširili saradnju sa nama, dok su neke zdravstvene ustanove prvi put uvele jedan ili više Heliantovih zdravstvenih softvera.

 

Zdravstvene ustanove koje su počele da sarađuju sa Heliantom tokom 2018. godine, ili su postojeću saradnju proširile:

Državne

 1. Dom zdravlja Prokuplje (Laboratorijski informativni sistem – LIS)*,
 2. Dom zdravlja Bač – (Heliant Health),
 3. Dom zdravlja Dr Nikola Džamić, Vrnjačka Banja – (Heliant Health, Heliant Moneo),
 4. Zavod za antibaričnu zaštitu, Pasterov zavod, Novi Sad – (Heliant Moneo),
 5. Dom zdravlja Žabari – (Heliant Health, Heliant Moneo),
 6. Institut za neonatologiju, Beograd – (Heliant Health),
 7. Dom zdravlja Odžaci – (LIS),
 8. Gradski zavod za plućne bolesti, Beograd – (Heliant Health),
 9. Dom zdravlja Loznica – (Heliant Health),
 10. Dom zdravlja Kruševac – (Heliant Health),
 11. Dom zdravlja Ljubovija – (LIS),
 12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda, Melenci – (Heliant Moneo),
 13. Dom zdravlja Savski venac – (LIS),
 14. Specijalna bolnica za plućne bolesti Dr Vasa Savić, Zrenjanin – (Heliant Health, Heliant Moneo),
 15. Opšta bolnica Loznica – (Heliant Health, LIS),
 16. Dom zdravlja Ivanjica – (LIS),
 17. Specijalna bolnica za plućne bolesti Dr Budislav Babić – (Heliant Health, Heliant Moneo, LIS),
 18. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad – (LIS),
 19. Dom zdravlja Vračar, Beograd – (LIS),
 20. Dom zdravlja Irig – (LIS),
 21. KBC Bežanijska kosa, Beograd – (LIS),
 22. Zavod za transfuziju krvi, Niš – (Heliant Moneo),
 23. Klinički centar Srbije – (Heliant Health, Heliant Moneo, LIS),
 24. Dom zdravlja Lapovo – (Heliant Health, Heliant Moneo, LIS).

 (*u zagradi je naziv softvera koji ustanove koriste od 2018.)

 

Privatne

 1. Ordinacija Medicus – (Heliant Private),
 2. ZU Apoteka Farma Prima – (Heliant Moneo),
 3. Zu Apoteka Primax Farm – (Heliant Moneo),
 4. Specijalna ginekološka bolnica Ivanović – (Heliant Moneo),
 5. Apoteka Plantago – (Heliant Moneo),
 6. Specijalna bolnica Zenit – (Heliant Moneo),
 7. Dental Ant – (Heliant Health i Heliant Moneo),
 8. Solar medical centar – (Heliant Private),
 9. Medical time – (Heliant Private),
 10. Specijalna ginekološka bolnica Ivanović – (Heliant Private),
 11. Opšta bolnica Aurora – (Heliant Private),
 12. Specijalna oftalmološka bolnica Eleksir – (Heliant Private).

 

Softverska unapređenja u ovoj godini

 

Heliant Health

Heliant je u poslednjih godinu dana obogaćen velikim brojem novih funkcionalnosti. Pored uvedene podrške za eRecept i DSG (Dijagnostički srodne grupe), radili smo na poboljšanjima softvera, pogotovo u pogledu podrške novom formatu fakture, razvoju novih i poboljšavanju postojećih stranica (brzo fakturisanje, višestruka pružanja), a uveden je i novi servis, Hedex, kojim se lako mogu učitavati šifarnici u Heliant softvere.

 

Heliant Moneo

– Specijalizovana verzija za podršku u radu opština i gradskih uprava.
– Podrška za elektronski recept u modulu maloprodaje.
– Automatizacija pripreme i slanja poreskih, POPDV obrazaca.
– Izveštavanje i integracija za podatke za potrebe DSG (Dijagnostičke i srodne grupe).
– Integracija sa Centralnim registrom faktura.
– Unapređenje integracije između poslovnog IS Moneo i zdravstvenog IS Heliant.

 

Laboratorijski informacioni sistem – Infolab LIS

– Nova strana za verifikaciju kojom je optimizovan rad korisnika većih laboratorija uz mogućnost filtera po više parametara.
– Novi modul za alarmiranje kritičnih vrednosti.
– Praćenje rezultata kontrolnih uzoraka uz svu potrebnu administraciju (lot, opseg…).
– Unapređena stranica za administraciju testova, referentnih opsega, antibiograma…
– Novi modul za izveštavanje.
– Mogućnost slanja izveštaja ispitivanja na mail adresu/e pacijenta.
– Automatsko evidentiranje usluga uzorkovanja po definisanim pravilima na osnovu testova.
– Detaljnije informacije o porukama koje su razmenjene u integraciji sa eksternim sistemima.
– Unapređeno generisanje laboratorijskog protokola.
– Mogućnost definisanja prioritetnih uzoraka kako bi se optimizovo rad na određenim analizatorima.
– Unapređena kontrola pristupa i izmene pojedinih segmenata.