Heliant

28.11.2018.

Radulović: Napravljen ogroman pomak u digitalizaciji zdravstva

Konferencija digitalne medicine “Budućnost je sada – digitalizacija zdravstvenog sistema u Srbiji“ okupila je lidere razvojnih procesa iz područja digitalne medicine u regionu i Evropi. Vukašin Radulović ispred Helianta govorio o napretku na polju digitalizacije u zdravstvu, kao i izazovima koji predstoje.

 

Stanje digitalnog zdravstvenog sistema u Republici Srbiji – bila je tema je ovogodišnje konferencije „Budućnost je sada“, održane nedavno u beogradskom hotelu „Moskva“.

 

Konferencija je okupila lidere razvojnih procesa iz oblasti digitalne medicine u našem regionu i Evropi. Konferenciji su prisustvovali predstavnici farmaceutskih i IT firmi, državne i lokalne administracije, lekari, davaoci osiguranja, start-up firme, te mala i srednja preduzeća koja se bave zdravstvom.

 

Vukašin Radulović iz kompanije Heliant, otvorio panel diskusiju „Merenje rezultata lečenja“, kojoj su prisustvovali prof. dr Ferenc Vicko (državni sekretar u Ministarstvu zdravlja), Bojan Trkulja (generalni direktor srpske asocijacije inovativne farmaceutske industrije – INOVIA) i Vladimir Micieta (Reimbursement & Government Affairs Manager, Medtronic, Slovakia).

 

Radulović je istakao je da je digitalna transformacija zdravstvenog sistema u Srbiji u mnogome završena, te da je neophodnost upotrebe informacionih sistema danas nesporna.

 

„Najveća zasluga u procesu digitalizacije zdravstva može se pripisati rukovodiocima i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, koji su napravili ogroman pomak na polju podizanja tehnološkog praga i svesti o neophodnosti upotrebe računara. Na tom putu, od velike pomoći je bila i činjenica da je poverenje u sigurnost digitalnih podataka mnogo veće danas nego što je to bio slučaj ranije“, rekao je Radulović.

 

Na panelu je istaknuto da je kao posledica digitalizacije postignut određen kvantitet podataka, da su mnogi podaci u zdravstvu danas dostupni u digitalnom obliku, ali i da nam tek predstoji napor da se ta količina podataka pretvori u kvalitet, što će omogućiti bolji uvid u procese i strukturu zdravstvenog sistema u Srbiji.

 

Vukašin Radulović iz Helianta je istakao da poseban izazov predstavljaju terminološka preklapanja kod medicinske i inženjerske struke, te da je neophodno uložiti dodatan napor ka boljoj komunikaciji pošto se često za slične pojmove koriste različiti termini.

 

„Na nama je da i najkomplikovanije pojmove iz obe struke drugoj strani učinimo razumljivim“, rekao je Radulović na konferenciji o digitalizaciji zdravstvenog sistema u Srbiji.