Heliant

25.09.2018.

Olakšan rad bolnice u Beloj Crkvi

 

Specijalna bolnica za plućne bolesti Dr Budisav Babić u Beloj Crkvi je jedinstvena u Srbiji – u njoj se leči ne samo tuberkuloza i druge plućne bolesti, već i psihijatrijski pacijenti oboleli od tih bolesti.

Rad u informacionom sistemu se promenio od uvođenja Helianta i sad je unošenje dokumentacije u usluga prebačeno na dnevni nivo.

Laboratorijski sistem i Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) su takođe uključeni u Heliant.