Heliant

25.09.2018.

Heliant softver iz oblasti medicine rada i u Adi

Novi modul Helianta iz oblasti medicine rada implementiran je na novoj lokaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika u Adi.

Sada je u tri zdravstvene ustanove Egzakta Medike – u Zemunu, Čačku i Adi -na oko 30 računara u ordinacijama i desetak mobilnih računara namenjenih upotrebi na terenu, Heliant implemantirao svoje informacione sisteme i savladao sve zahteve koje je pred njega postavila ova oblast medicine.

To uključuje sistematske preglede zaposlenih, rad na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i preglede za vozače i one koji žele da nose oružje.