Heliant

Zdravstveni elektronski karton

 

 • Medicinska upozorenja
 • Višestruke usluge
 • Štampa dokumenata
 • Rezultati analiza
 • Unos recepata
 • Dijagnoze po MKB-10
 • Stalni dokumenti
 • Konfigurabilni nalazi i mišljenja
 • Izbor osiguranja
 • Dodavanje partnera
 • Demografski podaci
 • Napredne pretrage
 • Dodavanje i ažuriranje
 • Podaci o pacijentu