Heliant

Zakazivanje

 

 • Po doktorima i po ordinacijama
 • Organizaciona šema
 • Modelovanje procesa rada
 • Grafički prikaz termina
 • Mogućnost filtriranja prikaza
 • Brzi unos podataka o novim pacijenatima
 • Automatsko zakazivanje
 • Pomeranje termina
 • Kopiranje usluga
 • Podešavanje radnih perioda
 • Efikasno upućivanje
 • Medicinske napomene
 • Administrativne napomene
 • Dekurzusi
 • Vanredno zakazivanje
 • Otkazivanje termina