Heliant

Administracija

 

  • Organizaciona šema
  • Definisanje radnih perioda
  • Dnevni raspored pregleda
  • Rasporedi rada
  • Korisnički nalozi i uloge
  • Prava pristupa
  • Obaveštenja i upozorenja
  • Sistem internih poruka
  • Šifarnici (usluga, materijala…)