Heliant

Zdravstveni elektronski karton

 

 • Podaci o pacijentu
 • Demografski podaci
 • Izbor osiguranja
 • Medicinska upozorenja
 • Dijagnoze po MKB-10
 • Unos recepata
 • Konfigurabilni nalazi i mišljenja
 • Rezultati analiza
 • Štampa dokumenata
 • Stalni dokumenti
 • Dodavanje partnera
 • Napredne pretrage
 • Dodavanje i ažuriranje
 • Višestruke usluge