Heliant

Povezivanje sa eksternim sistemima

 

 • Heliant Moneo
 • Infolab LIS
 • Call centar
 • RFZO provera osiguranja i izjava
 • Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS)
 • ERecept
 • Hedex (automatizovano ažuriranje šifarnika)
 • Institut za javno zdravlje Srbije Batut
 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine
 • Narodna banka Srbije
 • Veći broj laboratorijskih, magacinskih i finansijskih informacionih sistema