Heliant

rfzo

 

  • Elektronska faktura (unos usluga i potrošenih lekova i medicinskog materijala)
  • Elektronska provera osiguranja (veb servis)
  • Automatsko učitavanje šifarnika
  • Spajanje i obrada faktura iz više izvora
  • Integracija sa novom zdravstvenom knjižicom – karticom