Heliant

Recept

 

  • Kompletno rešenje za rad sa receptima i nalozima za pomagala koja se fakturišu na teret RFZO
  • Informacije o kontraindikacijama i lekovima u saradnji sa Lexicomp – Wolters Kluwer Health