Heliant

Obračun zarada

 

  • Obračun za sve vrste ugovora
  • Obračun redovnog rada (osnovne zarade, naknada zarada i dodataka na zaradu)
  • Obračun naknada koje se refundiraju od države (bolovanja preko 30 dana, porodiljska bolovanja, invalidnine)
  • Obračun naknada troškova i drugih primanja (prevoz, službeni put, jubilarne nagrade)
  • Obračun stimulacija i destimulacija
  • Provera ispravnosti podataka pre pokretanja obračuna
  • Neograničen broj probnih obračuna i akontacija pre konačnog obračuna
  • Podržana je izrada i štampa svih zakonski propisanih obrazaca i izveštaja