Heliant

Robno-materijalno knjigovodstvo

 

  • Otvaranje i vođenje neograničenog broja magacina
  • Prijem i izdavanje robe sa štampom odgovarajuće dokumentacije
  • Međumagacinske prenosnice
  • Maloprodaja (POS)
  • Izrada nivelacije
  • Popis
  • Robna kartica
  • Lager lista
  • Automatsko kreiranje naloga za knjiženje
  • Obračun PDV-a