Heliant

Kadrovska evidencija

 

  • Svi potrebni podaci o zaposlenom
  • Evidencija fizičkih lica
  • Istorija promene podataka
  • Osnova za obračun zarada i naknada
  • Napredni sistem pretrage i mogućnost štampe rezultata pretrage u formi izveštaja