Heliant

Integracija sa Heliant Health

 

  • Automatska trebovanja
  • Kreiranje internih izdavanja na osnovu trebovanja
  • Automatski prenos stanja internog trebovanja u eksterni softver
  • Automatsko kreiranje prijema u eksternom softveru
  • Ažuriranje magacin stanja
  • Automatizovano preuzimanje računa za usluge iz zdravstvenog softvera