Heliant

Finansijsko knjigovodstvo

 

  • Unos i promene kontnog plana
  • Nalozi za knjiženje
  • Automatsko kreiranje naloga za knjiženje na osnovu dokumentacije koja postoji u sistemu
  • Preknjižavanje/prekontiranje
  • Propisani izveštaji (glavna knjiga, dnevnik knjiženja, bilans stanja i uspeha, itd.)
  • Obračun PDV-a
  • Likvidatura
  • Pretraga i pregled naloga za knjiženje