Heliant

27.09.2018.

Prijem uputa i uzorkovanje

  • Pretraga uputa na osnovu različitih filtera;
  • Evidentiranje prijema uzoraka uz mogućnost uvida u detaljan spisak testova koji su sadržani u uputu;
  • Generisanje barkoda i mogućnost štampe barkod nalepnica po uzorku;
  • Generisanje i mogućnost štampe radnih lista;
  • Mogućnost izmene liste zakazanih testova;