Heliant

27.09.2018.

Prijem rezultata sa uređaja i verifikacija

  • Mogućnost definisanja podrazumevanih vrednosti prilikom ručnog unosa (urinski testovi);
  • Mogućnost definisanja referentnih opsega na osnovu pola, starosti, analizatora sa koga pristižu rezultati;
  • Automatsko evidentiranje flegova na osnovu definisanih referentnih opsega;
  • Kompletna integracija svih laboratorija za analize koji deluju u sklopu zdravstvene mreže Korisnika i lokacija za uzorkovanje, na način da postanu u celosti nezavisne faze prijema i izdavanja nalaza u odnosu na fizičku lokaciju mesta gde se vrše aktivnosti obrade uzoraka;
  • Olakšavanje distribucije i preuzimanja nalaza putem mreže između različitih aktera koji učestvuju u procesu propisivanja i pružanja usluga;
  • Prikaz istorije izmene rezultata po uputu za svaku analizu;
  • Verifikacija i deverifikacija rezultata (po analizi, po grupi analiza, po celokupnom uputu);
  • Mogućnost automatskog završavanja uputa (ukoliko su sve grupe verifikovane);
  • Mogućnost odloženog slanja verifikovanih rezultata (1, 3, 5, 15, 30 minuta, …);
  • Podešavanja prikaza po korisničkom nalogu (svaki korisnik po potrebi može podesiti prikaz pojedinih delova sistema);