Heliant

27.09.2018.

Mikrobiologija

  • Generisanje brojeva protokola po definisanim grupama analiza (linije rada);
  • Generisanje i štampa radnih lista;
  • Mogućnost definisanja modela unosa;
  • Mogućnost evidentiranja antibiograma i antimikograma uz prethodno dostavljeni spisak izolata i preparata;