Heliant

27.09.2018.

Integracija sa zdravstvenim informacionim sistemom Ustanove

  • Puna integracija sa HIS sistemom:
    • Automatski prijem elektronskog uputa laboratorijskih analiza iz HIS (HL7 protokol);
    • Automatsko slanje verifikovanih rezultata u HIS (HL7 protokol);
  • Automatsko evidentiranje RFZO usluga na osnovu informacija unetih u sistemu Infolab LIS.