Kompanija „Heliant“ lansira novo rešenje, Fibi, koje omogućava da na jednostavan način, pregledno, intuitivno, uz pomoć vizualizacija analizirate sve elektronske baze podataka svoje kompanije. Fibi pomaže da poslovanje sagledate iz novih uglova, dublje i potpunije, te da na osnovu tako stečenog znanja donosite najbolje odluke.

 

Ova platforma za pametne poslovne odluke (Business Intelligence), zasnovana na najmodernijoj tehnologiji, potpuno menja vaše poglede na poslovanje.

Mnoštvo informacija možete na različite načine ukrštati, pregledati i analizirati na jednom mestu u realnom vremenu. One će pomoći da unapredite produktivnost, smanjite troškove i efikasnije planirate.

 

Pretvaranje podataka u znanje

Fibi predstavlja novi korak u razvoju kompanije „Heliant“, koja skoro dve decenije razvija informacione sisteme u zdravstvu, u čemu je odavno lider na domaćem tržištu.

Kompanija „Heliant“ je ogromno znanje i iskustvo stečeno u radu sa veoma kompleksnim zahtevima zdravstvenih ustanova primenila na novoj platformi, koju će sada moći da primene i kompanije van zdravstvenog sistema.

U ovom trenutku, kada se naše zdravstvo bori sa možda i najvećim izazovom u svojoj istoriji, najveća zdravstvena institucija u zemlji – Klinički centar Srbije prva je instalirala platformu Fibi.

„Današnje vreme je vreme podataka. Koliko god smo se u prošlosti suočavali sa problemom da nemamo dovoljno informacija, danas ih ima previše. Fibi pomaže da ta količina podataka više ne bude problem, već – novo znanje, stečeno uz pomoć mnoštva informacija koje već imamo. Do novih saznanja ćemo doći tako što ćemo te podatke upotrebiti, ukrstiti, izvući zaključke iz kojih ćemo doneti prave poslovne odluke. Novim proizvodom kompanija „Heliant“ kreće u transformaciju podataka u znanje“, kaže Vukašin Radulović iz kompanije „Heliant“ o dometima Fibi aplikacije.

On dodaje da je poslovna strategija kompanije „Heliant“ takva da razvija rešenja za svoje partnere, „skrojena po njihovoj meri“, uvažavajući sve njihove posebnosti, te da će Fibi biti razvijana u skladu sa tim zahtevima.

Kompanija „Heliant“ lansira potpuno novi proizvod, ali istovremeno povećava upotrebnu vrednost i svojih postojećih informacionih sistema – Heliant, Moneo i Infolab – koje koriste stotine zdravstvenih ustanova u zemlji.

„Heliant“ je već mnogo puta pokazala da prepoznaje potrebe svojih korisnika i efikasno prilagođava svoje informacione sisteme njihovim zahtevima. Kompanija je radila i na formiranju najvećih, nacionalnih baza zdravstvenih podataka. Dragoceno iskustvo, nastalo iz tako zahtevnih projekata, upravo je omogućilo stvaranje novog proizvoda koji domete najnovijih tehnologija pretvara u koristan alat i za najkompleksnije poslovne sisteme.

 

Za različite vrste uređaja

Fibi uzima, transformiše i prilagođava podatke iz baza, excel tabela ili bilo kojih drugih elektronskih izvora. Taj proces je poznat kao ETL (extract, transform, load), tokom kojeg se uzimaju, prilagođavaju i učitavaju podaci u oblik koji je spreman za prikazivanje.

Tako prilagođeni podaci ne samo što se na pregledan način grafički prikazuju kroz vizualizaciju podataka, već i analiziraju u realnom vremenu.

Analitički tim kompanije „Heliant“ je za izgradnju ove aplikacije koristio vodeći alat u IT industriji Tableau, koji pojednostavljuje i najsloženiji niz podataka i korisnicima pruža jasnu sliku o njima.

Fibi kombinuje različite izvore podataka za različite vrste uređaja – npr. komandna tabla sa najvažnijim podacima o poslovanju (dashboard) za personalne računare ili mobilne uređaje, itd.