Heliant

29.09.2018.

ZZZS u Novom Sadu uveo Infolab LIS

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu počeo ju u maju 2018. godine da koristi Infolab laboratorijski informacioni sistem.

Laboratorija u okviru ovog Zavoda ima pet uređaja, uz pomoć kojih se svakog dana obradi oko 40 prijema.

Uređaji rade biohemiju, hematologiju, hemostazu, urine.